Választás

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

8220 BALATONALMÁDI, Széchenyi sétány 1.

Tel: 88/542-410, fax: 88/542-493 e-mail: pmhivatal@balatonalmadi.hu

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY I.

Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásával összefüggésben a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I.11.) IM rendelet alapján az alábbi választási közleményt adom ki:

Névjegyzék

A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elkészíti az elektronikus szavazóköri névjegyzéket, amelyben a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok szerepelnek. Az információs önrendelkezési jog keretében bárki jogosult információt kérni arról, hogy szerepel-e a központi névjegyzékben. A betekintés jogát a magyarországi lakcímmel rendelkező polgár a lakcíme szerinti HVI-ben, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az NVI-ben gyakorolhatja. A választópolgárnak nincs lehetősége a többi választópolgár központi névjegyzéki adataiban történő betekintésre.

A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2022. április 1. 16.00 óráig) a HVI-ben bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzékeinek adatait. A választópolgárok személyes adatainak védelme érdekében a megtekintés lehetősége csak a választópolgárok nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választásán és az országos népszavazásokon való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, névjegyzékbe vételének meghosszabbítását, illetve a névjegyzékben szereplő adatai módosítását 2022. március 9-én 16.00 óráig kérheti.

Értesítő

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. január 26-án a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda 2022. február 11-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.

A választópolgár – ha valamilyen okból nem kapta meg az értesítőt az megsemmisült vagy elveszett –, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet. Az értesítő a választópolgár szavazati jogának gyakorlásával kapcsolatos alapvető információkat is tartalmazza.

Szavazás

A szavazóhelyiségben szavazni 2022. április 3-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

A külképviseleten 2022. április 3-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2022. április 2-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.

Szavazás átjelentkezéssel:

Ha a választópolgár Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához

Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét

a) 2022. március 25-én 16.00 óráig módosíthatja vagy - levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén - visszavonhatja,

b) 2022. április 1-jén 16.00 óráig - személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja.

A kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési helye, személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését (Budapest esetén kerületet is), ahol a választópolgár szavazni kíván.

Balatonalmádiban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókör: a 4. számú szavazókör a Pannónia Kulturális Központ Felső szintje.

Szavazás külképviseleten:

Ha a szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk külképviseletein adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti illetékes helyi választási iroda vezetőjétől – személyesen vagy levélben vagy elektronikusan – kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie.

Kérelem nyomtatvány kérhető a helyi választási irodában, vagy letölthető a hivatalos honlapról.

A kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési helye, személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván. Meg lehet adni értesítési címet is (e-mail, fax, postai cím), ha nem csak a lakcímükre, hanem más értesítési címre is kérik megküldeni az értesítést a kérelem elbírálásáról.

Mozgóurna

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb indokra pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése, alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének

a) a helyi választási irodához

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 1-jén 16.00 óráig,

ac) 2022. április 1-jén 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 3-án 12.00 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével legkésőbb 2022. április 3-án 12.00 óráig

kell megérkeznie.

Mozgóurna iránti igényt meghatalmazott útján is be lehet nyújtani (ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell).

Fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében a választási irodától. Braille-írással készült értesítő megküldése, melyet a választópolgár 2022. január 25. 16:00 óráig igényelhet; könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, amely a választást megelőző 68. napig, 2022. január 25-ig igényelhető; Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, melyet 2022. március 25-ig tudnak a szavazópolgárok kérni; akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása, melyre vonatkozóan kérelem 2022. március 30-ig nyújtható be.

A választási kampány

A kampányidőszak 2022. február 12-től 2022. április 3-án 19.00 óráig tart.

2022. április 3-án nem folytatható kampánytevékenység

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.

Szavazókörök Balatonalmádiban:

Szavazókör megnevezése sorszámmal

Szavazóhelyiség címe

1.

Magyar-Angol Gimnázium

Rákóczi utca 39.

2.

Györgyi Dénes Általános Iskola*

Bajcsy-Zs. út 30.

3.

Pannónia Kulturális Központ alsó szint*

Városház tér 4.

4.

Pannónia Kulturális Központ felső szint*

Városház tér 4.

5.

Mogyoró úti Óvoda*

Mogyoró utca 1.

6.

Vörösberényi Kultúrház

Gábor Á. utca 6.

7.

Vörösberényi Általános Iskola

Táncsics utca 1.

8.

Zeneiskola

Bajcsy-Zs. út 60.

*Akadálymentesen megközelíthető szavazókör

A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honlapon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján: www.balatonalmadi.hu /választási közlemények rovatban olvashatók.

A választással kapcsolatos tájékoztatást a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) működő Helyi Választási Iroda munkatársai adnak hivatali munkaidőben:

Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda Vezetője: dr. Gáspár-Fekete Judit jegyző

Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda elérhetőségére vonatkozó adatok:

címe: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

telefonszáma: 88/ 542-412

e-mail címe:jegyzo@balatonalmadi.hu

fax száma: 88/542-493

Tárnoki Renáta Sára HVI vezető helyettes (I. em. 36. szoba) telefon: 88/542-430)

- általános választási tudnivalók,

- szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak bejelentése.

Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI tag (I. em. 29. szoba) telefon: 88/542-447)

- általános választási tudnivalók,

- jogorvoslat.

Koszteczky Zsuzsanna HVI tag (I. em. 30. szoba) telefon: 88/542-440

- központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése,

- külképviseleti névjegyzékbe való felvétel,

- átjelentkezés,

- lakcímnyilvántartás.

Balatonalmádi, 2022. január 31.

dr. Gáspár –Fekete Judit

Helyi Választási Iroda Vezetője

menü