KÖZADATKERESŐ
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5


 • Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtat Email

  Köszöntjük a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal honlapján!

  Címünk: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
  Telefon: 88/542-437
  Telefax: 88/542-493, 88/542-494
  E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

  A hivatali ügyfélfogadás rendje:
  Hétfő: 8.00 – 17.00 óra
  Szerda: 8.00 – 16.00 óra
  Péntek: 8.00 – 12.00 óra

  Az Okmányirodában
  az ügyfélfogadás a fenti napokon, előzetes bejelentkezés alapján történik.
  Bejelentkezés:
  • személyesen,
  • telefonon: 88/542-422
  • www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu honlapon

  A Polgármesteri Hivatal ellátja az Önkormányzat működésével, az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek előkészítésével, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó ill. a törvények, kormány- és miniszteri rendeletek által meghatározott államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

  TISZTSÉGVISELŐK

  Keszey János polgármester 88/542-411 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.23.
  Dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester 88/542-410 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.23.
  Ujlakiné Dr. Pék Éva jegyző 88/542-412 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.23.
  Kovács Piroska Rózsa aljegyző 88/542-414 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.36.

  TITKÁRSÁGI ÉS HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLY

  Pethő László osztályvezető és személyzeti ügyek 88/542-419 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.27.
  Rásky Mihályné oktatási, kulturális referens 88/542-459 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.26.
  Viktor Zsuzsanna idegenforgalmi referens 88/542-418 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.25.
  Oláh Ildikó titkársági ügyintéző 88/542-418 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.25.
  Szabóné Mészáros Edit titkársági ügyintéző 88/542-415 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.37.
  Dobosné Kárpáti Emőke titkársági ügyintéző 88/542-410 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.23.
  Sütő Jánosné ügykezelő 88/542-446 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz. 20.
  Fráter Magdolna ügykezelő 88/542-446 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz. 20.
  Próder Zsuzsanna ügykezelő 88/542-446 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz. 20.
  Varga Árpádné ügykezelő 88/542-446 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz. 20.
  Bognár Ferenc gépkocsivezető 88/542-437 Fsz.7.
  Solymosi László portás-karbantartó 88/542-437 Fsz.7.
  Futácsi Ernő portás-karbantartó 88/542-437 Fsz.7.

  IGAZGATÁSI OSZTÁLY

  Göndöcsné Sashelyi Csilla osztályvezető 88/542-447 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.29.
  Bolla Erika anyakönyvvezető, hagyatéki ügyek 88/542-448 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz.12.
  Zabó Beáta gyermekvédelem 88/542-441 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1. em. 28.
  Somodiné Epres Anikó segélyezési ügyek, időskorúak járadéka, mozgáskorlátozottak támogatása 88/542-440 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz.13.
  Mrena Józsefné közgyógy. igazolvány, jövedelemigazolások étkeztetésekhez, házi segítségnyújtáshoz 88/542-440 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz. 13.
  Kulcsár Péter szabálysértési, birtokvédelmi ügyek 88/542-439 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz.14.


  OKMÁNYIRODA


  Koszteczky Zsuzsanna népesség-nyilvántartás, lakcímbejelentés, személyi igazolvány 88/542-464 Fsz.8.
  Dr. Tallai Zsoltné vezetői engedély, útlevél, mozgáskorl. parkolási ig. 88/542-417 Fsz.8.
  Balogh Andrea vállalkozói igazolványok 88/542-438 Fsz.9.
  Suha Annamária közlekedési igazgatás, gépjármű ügyintézés 88/542-420 Fsz.11.
  Vargáné Szalczer Tünde gépjármű ügyintézés 88/542-420 Fsz.11.
  Csermákné Szabó Ildikó okmányirodai információ, időpont foglalás, közlekedés igazgatási ügyek 88/542-422 Fsz. 12/A
  Ottné Winkler Ágnes telephely-engedély, működési engedély 88/542-416 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz.10.


  GYÁMHIVATAL


  Kissné Kabay Ágnes hivatalvezető 88/542-442 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1. em. 30.
  Balogh Ildikó gyámügyi ügyintéző 88/542-442 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1. em. 30.


  MŰSZAKI OSZTÁLY

  Zana András osztályvezető 88/542-431 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz. 1.
  Márkus Adrienn építésügyi igazgatás 88/542-434 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz. 4.
  Keszei József építésügyi igazgatás 88/542-432 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz. 2.
  Ríz Balázs építésügyi igazgatás
  - elvi építési, építési, bontási engedélyezési eljárások lefolytatása
  - használatbavételi és fennmaradási engedélyezési eljárások lefolytatása
  - rendeltetési mód megváltoztatására vonatkozó engedélyezési eljárások lefolytatása
  - elvi és végleges telekalakítási engedélyezési eljárások lefolytatása
  88/542-433 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz. 3.
  Sziklásiné Kóródi Katalin területfejlesztési és beruházási ügyintéző 88/542-435 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz.5.
  Némethné Kovács Júlia környezetvédelmi referens 88/542-436 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz.6.
  Gunglné Winkler Erika műszaki asszisztens 88/542-443 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz.22.
  Székely László ingatlan nyilvántartás, műszaki nyilvántartás 88/542-444 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz.22.
  Horváth Ferenc informatikus 88/542/443 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz.22.

  VÁROSGONDNOKSÁGI OSZTÁLY

  Horváth Emese osztályvezető 88/542-462 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 2.em. 41.
  Posta László, Földes Balázs,
  Gorza István közterület-felügyelet 88/542-460 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 2.em. 40.
  Lisztesné Biermann Mária vagyongazdálkodás
  - önkormányzati helyiségek, ingatlanok bérbeadásával, hasznosításával kapcsolatos ügyintézés
  - önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ügyintézés
  - önkormányzati lakások bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés 88/542-461 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 2.em. 42.
  Bognárné Matkaicsek Katalin városgondnoksági ügyintéző 88/542-463 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 2.em. 43.
  Szentpéteri Zoltán műszaki ügyintéző
  Utakat, járdákat, kerékpárutat érintő karbantartásokkal kapcsolatos feladatok
  - KRESZ táblák fenntartása
  - Csapadékvíz-elvezető rendszerek – vízelvezető árkok, zárt csapadékvíz-elvezető csatornák – fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
  - Önkormányzati intézmények felújítása 88/542-463 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 2.em. 43.  ADÓÜGYI OSZTÁLY

  Víghné Horváth Beáta osztályvezető 88/542-456 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz.17.
  Kovács Beáta idegenforgalmi- és telekadó 88/542-455 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz.18.
  Nagy Ferencné építményadó 88/542-458 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz.18.
  Nagyné Szintai Margit építményadó 88/542-458 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz.18.
  Varga Márta iparűzési adó, talajterhelési díj 88/542-457 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz.16.
  Jancsek Hajnalka iparűzési adó, talajterhelési díj,
  gépjárműadó 88/542-457 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz.16.
  Gyenge Istvánné gépjárműadó 88/542-454 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fsz.15.


  PÉNZÜGYI OSZTÁLY

  Regenyéné Király Andrea osztályvezető 88/542-456 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.32.
  Schaefer Róbertné eszköznyilvántartás 88/542-424 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.31.
  Papp Lászlóné pénztár 88/542-424 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.31.
  Juhász Andrásné költségvetés 88/542-426 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.33.
  Némethné Békési Judit utalás 88/542-426 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.33.
  Szirbek Józsefné főkönyvelés, csatornás ügyek 88/542-427 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.34.
  Varga Vera utalás, bérszámfejtés 88/542-427 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.34.
  Horváth Istvánné személyi nyilvántartás 88/542-428 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.35.
  Polgárné Borsos Mária számlázás, támogatások, követelés 88/542-429 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.35.
  Horváth Sarolta támogatások, követelés, csatornás ügyek 88/542-429 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. 1.em.35.